Smilies

Image Title Text
summon Mikudayo
Secret Mikudayo
summon Mikudayo
Vocaloid (lIlI)
:leon_lili:
Leon lIlI
:leon_lili:
:lola_lili:
Lola lIlI
:lola_lili:
:miriam_lili:
Miriam lIlI
:miriam_lili:
:meiko_lili:
Meiko lIlI
:meiko_lili:
:kaito_lili:
Kaito lIlI
:kaito_lili:
:kaito_smile_lili:
Kaito Smile lIlI
:kaito_smile_lili:
:sweetann_lili:
Sweet Ann lIlI
:sweetann_lili:
:miku_lili:
Miku lIlI
:miku_lili:
:rin_lili:
Rin lIlI
:rin_lili:
:rin_smile_lIlI:
Rin Smile lIlI
:rin_smile_lIlI:
:len_lili:
Len lIlI
:len_lili:
:len_smile_lili:
Len Smile lIlI
:len_smile_lili:
:prima_lili:
Prima lIlI
:prima_lili:
:gackpo_lili:
Gackpo lIlI
:gackpo_lili:
:gackpo_smile_lili:
Gackpo Smile lIlI
:gackpo_smile_lili:
:luka_lili:
Luka lIlI
:luka_lili:
:gumi_lili:
Gumi lIlI
:gumi_lili:
:sonika_lili:
Sonika IllI
:sonika_lili:
:miki_lili:
miki lIlI
:miki_lili:
:miki_smile_lili:
miki Smile lIlI
:miki_smile_lili:
:mikiv4_lili:
miki V4 lIlI
:mikiv4_lili:
:yuki_lili:
Yuki lIlI
:yuki_lili:
:kiyoteru_lili:
Kiyoteru lIlI
:kiyoteru_lili: :kiyoterurock_lili:
:kiyoterunatural_lili:
Kiyoteru Natural lIlI
:kiyoterunatural_lili:
:bigal_lili:
Big Al lIlI
:bigal_lili:
:bigal_smile_lili:
Big Al Smile lIlI
:bigal_smile_lili:
:tonio_lili:
Tonio lIlI
:tonio_lili:
:lily_lili:
lily_lIlI
:lily_lili:
:lily_smile_lili:
Lily Smile lIlI
:lily_smile_lili:
:vy1_lili:
VY1 lIlI
:vy1_lili:
:ryuuto_lili:
Ryuuto lIlI
:ryuuto_lili: :ryuto_lili:
:iroha_lili:
Iroha lIlI
:iroha_lili:
:piko_lili:
Piko lIlI
:piko_lili:
:vy2_lili:
VY2 lIlI
:vy2_lili:
:mew_lili:
Mew lIlI
:mew_lili:
:seeu_lili:
SeeU lIlI
:seeu_lili:
:rion_lili:
Rion lIlI
:rion_lili:
:rionv4_lili:
Rion V4 lIlI
:rionv4_lili:
:rionv4_smile_lili:
Rion V4 Smile
:rionv4_smile_lili:
:oliver_lili:
Oliver lIlI
:oliver_lili:
:cul_lili:
CUL lIlI
:cul_lili:
:cul_smile_lili:
CUL Smile lIlI
:cul_smile_lili:
:yukari_lili:
Yukari lIlI
:yukari_lili:
:bruno_lili:
Bruno lIlI
:bruno_lili:
:clara_lili:
Clara lIlI
:clara_lili:
:ia_lili:
IA lIlI
:ia_lili:
:lapis_lili:
Lapis lIlI
:lapis_lili:
:lapis_smile_lili:
Lapis Smile lIlI
:lapis_smile_lili:
:tianyi_lili:
Tianyi_lIlI
:tianyi_lili:
:galaco_lili:
Galaco IllI
:galaco_lili:
:mayu_lili:
Mayu lIlI
:mayu_lili:
:avanna_lili:
Avanna lIlI
:avanna_lili:
:kyo_lili:
Kyo lIlI
:kyo_lili:
:kyo_smile_lili:
Kyo Smile lIlI
:kyo_smile_lili:
:wil_lili:
Wil lIlI
:wil_lili:
:yuu_lili:
Yuu lIlI
:yuu_lili:
:yuu_smile_lili:
Yuu Smile lIlI
:yuu_smile_lili:
:yanhe_lili:
Yanhe lIlI
:yanhe_lili:
:yohioloid_lili:
Yohioloid lIlI
:yohioloid_lili:
:yohioloid_smile_lili:
Yohioloid Smile lIlI
:yohioloid_smile_lili:
:maika_lili:
Maika lIlI
:maika_lili:
:merli_lili:
Merli lIlI
:merli_lili:
:nana_lili:
Nana lIlI
:nana_lili:
:nana_smile_lili:
Nana Smile lIlI
:nana_smile_lili:
:kokone_lili:
kokone lIlI
:kokone_lili:
:anon_lili:
anon_lIlI
:anon_lili:
:kanon_lili:
Kanon lIlI
:kanon_lili:
:flower_lili:
flower lIlI
:flower_lili:
:flower_smile_lili:
flower Smile lIlI
:flower_smile_lili:
:zunko_lili:
Zunko lIlI
:zunko_lili:
:rana_lili:
Rana lIlI
:rana_lili:
:chika_lili:
Chika lIlI
:chika_lili:
:cyberdiva_lili:
Cyber Diva lIlI
:cyberdiva_lili: :cyva_lili:
:xinhua_lili:
Xinhua IllI
:xinhua_lili:
:xinhua_smile_lili:
Xin Hua Smile lIlI
:xinhua_smile_lili:
:ling_lili:
Ling lIlI
:ling_lili:
:sachiko_lili:
Sachiko lIlI
:sachiko_lili:
:arsloid_lili:
Arsloid lIlI
:arsloid_lili:
:arsloid_smile_lili:
Arsloid Smile lIlI
:arsloid_smile_lili:
:ruby_lili:
Ruby lIlI
:ruby_lili:
:ruby_smile_lili:
Ruby Smile lIlI
:ruby_smile_lili:
:dex_lili:
Dex lIlI
:dex_lili:
:daina_lili:
Daina IllI
:daina_lili:
:kohaku_lili:
Kohaku lIlI
:kohaku_lili:
:akaza_lili:
Akaza lIlI
:akaza_lili:
:fukase_lili:
Fukase lIlI
:fukase_lili:
:stardust_lili:
Stardust lIlI
:stardust_lili: :xingchen_lili:
:una_lili:
Una lIlI
:una_lili:
:cybersongman_lili:
Cyber Songman lIlI
:cybersongman_lili: :cyman_lili:
:petit_lili:
Petit lIlI
:petit_lili:
:uni_lili:
Uni lIlI
:uni_lili: :uni_lili"
:nemu_lili:
Nemu lIlI
:nemu_lili:
:nemu_smile_lili:
Nemu Smile lIlI
:nemu_smile_lili:
:longya_lili:
Longya lIlI
:longya_lili:
:azuki_lili:
Azuki lIlI
:azuki_lili:
:matcha_lili:
Matcha lIlI
:matcha_lili:
:matcha_smile_lili:
Matcha Smile lIlI
:matcha_smile_lili:
:lumi_lili:
Lumi lIlI
:lumi_lili:
:akari_lili:
Akari lIlI
:akari_lili:
:mirai_lili:
Mirai lIlI
:mirai_lili:
:moke_lili:
Moke lIlI
:moke_lili:
:moke_smile_lili:
Moke Smile lIlI
:moke_smile_lili:
:qingxian_lili:
Qingxian lIlI
:qingxian_lili:
:ken_lili:
Ken lIlI
:ken_lili:
:ken_smile_lili:
Ken Smile lIlI
:ken_smile_lili:
:kaori_lili:
Kaori lIlI
:kaori_lili:
:chris_lili:
Chris lIlI
:chris_lili:
:amy_lili:
Amy lIlI
:amy_lili:
:sora_lili:
Sora lIlI
:sora_lili:
:hime_lili:
Hime lIlI
:hime_lili:
:hime_smile_lili:
Hime Smile lIlI
:hime_smile_lili:
:mikoto_smile_lili:
Mikoto Smile lIlI
:mikoto_smile_lili:
:mikoto_lili:
Mikoto lIlI
:mikoto_lili:
:rune_lili:
Rune lIlI
:rune_lili:
:rune_smile_lili:
Rune Smile lIlI
:rune_smile_lili:
:ring_lili:
Ring lIlI
:ring_lili:
:ring_smile_lili:
Ring Smile lIlI
:ring_smile_lili:
:akikoloid_lili:
Akikoloid-chan lIlI
:akikoloid_lili: akikoloidchan_lili:
:cocorobo_lili:
Cocorobo lIlI
:cocorobo_lili:
Other
:utaneuta_lili:
Utane Uta lIlI
:utaneuta_lili: :defoko_lili:
:utaneuta_smile_lili:
Utane Uta Smile lIlI
:utaneuta_smile_lili: :defoko_smile_lili:
:teto_lili:
Teto lIlI
:teto_lili:
:namineritsu_lili:
Namine Ritsu lIlI
:namineritsu_lili:
:sukonetei_lili:
Sukone Tei lIlI
:sukonetei_lili:
:sukonetei_smile_lili:
Sukone Tei Smile lIlI
:sukonetei_smile_lili:
:yokuneruko_lili:
Yokune Ruko lIlI
:yokuneruko_lili:
:sekkayufu_lili:
Sekka Yufu lIlI
:sekkayufu_lili:
:sekkayufu_smile_lili:
Sekka Yufu Smile lIlI
:sekkayufu_smile_lili:
:matsudappoiyo_lili:
Matsudappoiyo
:matsudappoiyo_lili:
:nenenene_lili:
Nene Nene lIlI
:nenenene_lili:
:xiayuyao_lili:
Xia Yu Yao lIlI
:xiayuyao_lili:
:daisyhapyon_lili:
Daisy lIlI
:daisyhapyon_lili:
:one_lili:
ONE lIlI
:one_lili:
:one_smile_lili:
ONE Smile lIlI
:one_smile_lili:
:satou_sasara_lili:
Satou Sasara
:satou_sasara_lili:
:suzuki_tsudumi_lili:
Suzuki Tsudumi lIlI
:suzuki_tsudumi_lili:
:takahashi_lili:
Takahashi lIlI
:takahashi_lili:
:takahashi_smile_lili:
Takahashi Smile lIlI
:takahashi_smile_lili:
:kizakiairi_lili:
Kizaki Airi lIlI
:kizakiairi_lili:
:ginsakiyamato_lili:
Ginsaki Yamato lIlI
:ginsakiyamato_lili:
:midorizakikasumi_lili:
Midorizaki Kasumi lIlI
:midorizakikasumi_lili:
:shirosakiyuudai_lili:
Shirosaki Yuudai lIlI
:shirosakiyuudai_lili:
:kinzakikoharu_lili:
Kinzaki Koharu
:kinzakikoharu_lili:
:akasakiminato_lili:
Akasaki Minato lIlI
:akasakiminato_lili:
:marie_ork_lili:
Marie Ork lIlI
:marie_ork_lili:
:bones_lili:
Bones lIlI
:bones_lili:
:alys_lili:
Alys lIlI
:alys_lili:
:eleanorforte_lili:
Eleanor Forte lIlI
:eleanorforte_lili:
:yaminerenri_lili:
Yamine Renri lIlI
:yaminerenri_lili:
:genbu_lili:
Genbu lIlI
:genbu_lili:
:genbu_smile_lili:
Genbu Smile lIlI
:genbu_smile_lili:
:aiko_lili:
Aiko lIlI
:aiko_lili:
:chiyu_lili:
Chiyu lIlI
:chiyu_lili:
:haiyi_lili:
Haiyi lIlI
:haiyi_lili:
:shian_lili:
Shian lIlI
:shian_lili:
:cangqiong_lili:
Cangqiong lIlI
:cangqiong_lili:
:acmeiku_lili:
Acme Iku lIlI
:acmeiku_lili:
Costume
:ia_halloween_lili:
IA lIlI Halloween
:ia_halloween_lili: :ia_lili_halloween:
:kyo_halloween_lili:
Kyo lIlI Halloween
:kyo_halloween_lili: :kyo_lili_halloween:
:miku_winter_lili:
Miku Winter lIlI
:miku_winter_lili: :mikuwinter_lili:
:maika_winter_lili:
Maika Winter lIlI
:maika_winter_lili: :maikawinter_lili:
:flower_winter_lili:
Flower Winter lIlI
:flower_winter_lili: :flowerwinter_lili:
:xinhua_winter_lili:
Xin Hua Winter lIlI
:xinhua_winter_lili: :xinhuawinter_lili:
:yukari_onn_lili:
Yukari Onn lIlI
:yukari_onn_lili: :yukarionn_lili:
:piko_sakurane_lili:
Piko Sakurane lIlI
:piko_sakurane_lili: :pikosakurane_lili:
:miku_sakura_lili:
Miku Sakura lIlI
:miku_sakura_lili: :mikusakura_lili:
Animated
:meiko_ani_lili:
Meiko Animated lIlI
:meiko_ani_lili: :meiko_animated_lili:
:kaito_ani_lili:
Kaito Animated lIlI
:kaito_ani_lili: :kaito_animated_lili:
:sweetann_ani_lili:
Sweet Ann lIlI Animated
:sweetann_ani_lili: :sweetann_lili_ani:
:miku_ani_lili:
Miku Animated lIlI
:miku_ani_lili: :miku_animated_lili:
:prima_ani_lili:
Prima Animated lIlI
:prima_ani_lili:
:gackpo_ani_lili:
Gackpo Animated lIlI
:gackpo_ani_lili: :gackpo_animated_lili:
:sonika_ani_lili:
Sonika Animated lIlI
:sonika_ani_lili: :sonika_animated_lili:
:miki_ani_lili:
miki animated lIlI
:miki_ani_lili: :miki_animated_lili:
:mikiv4_ani_lili:
miki V4 Animated lIlI
:mikiv4_ani_lili:
:tonio_ani_lili:
Tonio Animated lIlI
:tonio_ani_lili: :tonio_animated_lili:
:lily_ani_lili:
Lily Animated lIlI
:lily_ani_lili:
:ryuuto_ani_lili:
Ryuuto Animated lIlI
:ryuuto_ani_lili: :ryuuto_animated_lili: :ryuto_ani_lili: :ryuto_animated_lili:
:piko_ani_lili:
Piko Animated lIlI
:piko_ani_lili:
:seeu_ani_lili:
SeeU Animated lIlI
:seeu_ani_lili:
:yukari_ani_lili:
Yukari Animated lIlI
:yukari_ani_lili: :yukari_animated_lili:
:clara_ani_lili:
Clara Animated lIlI
:clara_ani_lili: :clara_animated_lili:
:ia_ani_lili:
IA Animated lIlI
:ia_ani_lili: :ia_animated_lili:
:lapis_ani_lili:
Lapis Animated lIlI
:lapis_ani_lili: :lapis_animated_lili:
:tianyi_ani_lili:
Tianyi Animated lIlI
:tianyi_ani_lili: :tianyi_animated_lili:
:kyo_ani_lili:
Kyo Animated lIlI
:kyo_ani_lili: :kyo_animated_lili:
:flowerwinter_ani_lili:
flower Winter Animated lIlI
:flowerwinter_ani_lili:
:chika_ani_lili:
Chika Animated lIlI
:chika_ani_lili: :chika_animated_lili:
:cyberdiva_ani_lili:
Cyber Diva lIlI
:cyberdiva_ani_lili: :cyberdiva_animated_lili:
:arsloid_ani_lili:
Arsloid Animated lIlI
:arsloid_ani_lili: :arsloid_animated_lili:
:ruby_ani_lili:
Ruby Animated lIlI
:ruby_ani_lili: :ruby_animated_lili:
:mirai_ani_lili:
Mirai Animated lIlI
:mirai_ani_lili: :mirai_animated_lili:
:qingxian_ani_lili:
Qingxian Animated lIlI
:qingxian_ani_lili:
:ring_ani_lili:
Ring Animated lIlI
:ring_ani_lili: :ring_animated_lili:
:haiyi_ani_lili:
Haiyi lIlI
:haiyi_ani_lili: :haiyi_animated_lili:
Chickadee
:miku_chickadee:
Miku Chickadee
:miku_chickadee: :miku:
:ia_chickadee:
IA Chickadee
:ia_chickadee: :ia:
:iarocks_chickadee:
IA Rocks Chickadee
:iarocks_chickadee: :iarocks:
:mirai_chickadee:
Mirai Chickadee
:mirai_chickadee:
Move
:meiko_move:
Meiko Move
:meiko_move:
:kaito_move:
Kaito Move
:kaito_move:
:kaito2_move:
Kaito 2 Move
:kaito2_move: :kaitook_move:
:kaito3_move:
Kaito 3 Move/Kaito Shock Move
:kaito3_move: :kaitoshock_move:
:miku_move:
Miku Move
:miku_move:
:miku2_move:
Miku Shrug Move
:miku2_move: :mikushrug_move:
:miku3_move:
Miku Sigh Move
:miku3_move: :mikusigh_move:
:rinlen_move:
Rin Len Fistbump Move
:rinlen_move:
:luka_move:
Luka Move
:luka_move:
Rylitah
:meiko_rylitah:
Meiko Rylitah
:meiko_rylitah:
:kaito_rylitah:
Kaito Rylitah
:kaito_rylitah:
:miku_rylitah:
Miku Rylitah
:miku_rylitah:
:rin_rylitah:
Rin Rylitah
:rin_rylitah:
:len_rylitah:
Len Rylitah
:len_rylitah:
:gackpo_rylitah:
Gackpo Rylitah
:gackpo_rylitah:
:luka_rylitah:
Luka Rylitah
:luka_rylitah:
:gumi_rylitah:
Gumi Rylitah
:gumi_rylitah:
:miki_rylitah:
miki Rylitah
:miki_rylitah:
:yuki_rylitah:
Yuki Rylitah
:yuki_rylitah:
:kiyoteru_rylitah:
Kiyoteru Rylitah
:kiyoteru_rylitah:
:tonio_rylitah:
Tonio Rylitah
:tonio_rylitah:
:lily_rylitah:
Lily Rylitah
:lily_rylitah:
:ryuuto_rylitah:
Ryuuto Rylitah
:ryuuto_rylitah: :ryuto_rylitah:
:iroha_rylitah:
Iroha Rylitah
:iroha_rylitah:
:piko_rylitah:
Piko Rylitah
:piko_rylitah:
:seeu_rylitah:
SeeU Rylitah
:seeu_rylitah:
:rion_rylitah:
Rion Rylitah
:rion_rylitah:
:oliver_rylitah:
Oliver Rylitah
:oliver_rylitah:
:yukari_rylitah:
Yukari Rylitah
:yukari_rylitah:
:clara_rylitah:
Clara Rylitah
:clara_rylitah:
:ia_rylitah:
IA Rylitah
:ia_rylitah:
:lapis_rylitah:
Lapis Rylitah
:lapis_rylitah:
:mayu_rylitah:
Mayu Rylitah
:mayu_rylitah:
:kyo_rylitah:
Kyo Rylitah
:kyo_rylitah:
:wil_rylitah:
Wil Rylitah
:wil_rylitah:
:yuu_rylitah:
Yuu Rylitah
:yuu_rylitah:
:yanhe_rylitah:
Yanhe Rylitah
:yanhe_rylitah:
:yohioloid_rylitah:
Yohioloid Rylitah
:yohioloid_rylitah:
:maika_rylitah:
Maika Rylitah
:maika_rylitah:
:nana_rylitah:
Nana Rylitah
:nana_rylitah:
:flower_rylitah:
flower Rylitah
:flower_rylitah:
:zunko_rylitah:
Zunko Rylitah
:zunko_rylitah:
:chika_rylitah:
Chika Rylitah
:chika_rylitah:
:cyberdiva_rylitah:
Cyber Diva Rylitah
:cyberdiva_rylitah: :cyva_rylitah:
:xinhua_rylitah:
Xin Hua Rylitah
:xinhua_rylitah:
:daina_rylitah:
Daina Rylitah
:daina_rylitah:
:fukase_rylitah:
Fukase Rylitah
:fukase_rylitah:
:stardust_rylitah:
Stardust Rylitah
:stardust_rylitah: :xingchen_rylitah:
:una_rylitah:
Una Rylitah
:una_rylitah:
:cybersongman_rylitah:
Cyber Songman Rylitah
:cybersongman_rylitah: :cyman_rylitah:
:uni_rylitah:
Uni Rylitah
:uni_rylitah:
:nemu_rylitah:
Nemu Rylitah
:nemu_rylitah:
:longya_rylitah:
Longya Rylitah
:longya_rylitah:
:akari_rylitah:
Akari Rylitah
:akari_rylitah:
:moke_rylitah:
Moke Rylitah
:moke_rylitah:
:qingxian_rylitah:
Qingxian Rylitah
:qingxian_rylitah:
:ringsuzune_rylitah:
Ring Suzune Rylitah
:ringsuzune_rylitah:
:uekiloid_rylitah:
Ueki-loid Rylitah
:uekiloid_rylitah:
:lorra_rylitah:
Lorra Rylitah
:lorra_rylitah:
:kou_rylitah:
Kou Rylitah
:kou_rylitah:
:hibikilui_rylitah:
Hibiki Lui Rylitah
:hibikilui_rylitah:
Default
:happy:
Smile
:happy:
:overjoyed:
Big grin
:overjoyed:
:LOL:
Laugh
:LOL:
:ROFL:
ROFL
:ROFL:
:tongue:
Stick out tongue
:tongue:
:giggle:
Giggle
:giggle:
:love:
Love
:love:
:cool:
Cool
:cool:
:sad:
Frown
:sad:
:confused:
Confused
:confused:
:cautious:
Cautious
:cautious:
:rolleyes:
Roll eyes
:rolleyes:
:cry:
Crying
:cry:
:oops:
Oops!
:oops:
:eek:
Eek!
:eek:
:what:
Er... what?
:what:
:censored:
Censored
:censored:
:mad:
Mad
:mad:
:sleep:
Sleep
:sleep:
:sneaky:
Sneaky
:sneaky:
:unsure:
Unsure
:unsure:
:whistle:
Whistling
:whistle:
:wink:
Wink
:wink:
:geek:
Geek
:geek:
:sick:
Sick
:sick:
:devilish:
Devil
:devilish:
:alien:
Alien
:alien:
:agree:
Thumbs up
:agree:
:disagree:
Thumbs down
:disagree: